Yaratılış teorisi; Var Oluş Hizmete Adanmışlık Esası Üzerinedir: Yaratılış kozmik işleyiş içinde tek bir bütündür. Bir anlamda Yaratan’ın İradesi ve